3.1 2024

19.00 Aktualiteter, bl.a.konstklubbens jubileumsutställning. 19.20 Nyårsintervju. Med stadsdirektör Mikaela Björklund. 19.45 Inför ny termin. Nytt från Vuxeninstitutet.
55 minuter