Annonser

Närpes Företagare

Närpesföretag som bedriver verksamhet i Närpes har nu möjlighet att göra reklam i
När-TV. Reklamen görs i form av annonser, med bilder/texter som företagen själva
utformar. Språket är svenska. Annonsen kan rulla i tv-rutan 1-3 veckor. Samtidigt rullar även föreningars
och institutioners puffar som tidigare.

Format på annons: jpg, png
Storlek: 1920 x 1080

OBS! Lämna tillräckligt med spelutrymme på sidorna, samt upptill och nertill för att text inte ska hamna utanför bildrutan!

Pris:
1 vecka: 50 euro
2 veckor: 90 euro
3 veckor: 125 euro
I priset tillkommer moms.

Inlämning av annonser:

Annonserna lämnas in via ett enkelt formuär på vår hemsida www.nartv.fi Här laddar
man upp sin bild, väljer önskad publiceringsdag samt hur många veckor annonsen ska
rulla. Här skrivs även faktureringsadressen in. Företaget faktureras i samband med att
annonsen publicerats.
Annonsen ska finnas När-TV tillhanda senast 5 dagar före publiceringsdatum.

Utformning av annonser, att tänka på:

Gör annonserna lättlästa och överskådliga. För mycket eller för liten text, för många
bilder eller färger kan bli förvirrande. Annonsernas publiceringstid är i allmänhet 45-
60 sekunder åt gången, men dom rullar alltså dygnet runt. Annonserna ses också live
via vår hemsida.

Övrigt:

-När-TV står inte för sändningsavbrott orsakade av tekniska problem, elavbrott eller dylikt.
-När-TV behåller sig rätten att avbryta reklamen för våra ordinarie programsändningar, fullmäktigemöten och övriga extra sändningar och direktsändningar.
-Under jul- och nyårshelg sänds företagens och föreningarnas hälsningar i När-TV och under den tiden sänds inga reklamannonser.
-När-TV har rätt att neka en annons om dess innehåll anses olämpligt på något vis. I sådana fall kontaktar När-TV företaget.

Eventuella förfrågningar riktas till När-TV:s verksamhetsledare tel 0500-163732.

Hoppas på gott samarbete!
När-TV / styrelsen

Skicka meddelande

 

 

Faktureringsadress
Publiceringsdatum *
Format: jpg, png Storlek: 1920 x 1080
Mer information
  • Filer måste vara mindre än 8 MB.
  • Tillåtna filtyper: png jpg.
  • Bilder måste vara exakt 1920x1080 pixlar.

Annonsen ska finnas När-TV tillhanda senast 5 dagar före publiceringsdatum.