Denna "uppslagsbok" om Närpes har gjorts av Jan-Erik Widjeskog. Faktauppgifterna är vanligen hämtade från lokalhistoriska böcker. Sidorna kompletteras fortfarande.