15.11 2023

19.00 Aktualiteter, med fullmäktige- klipp. 19.15 Installationskonst. Utställning i konsthallen. 19.25 På kurs. Veckoslut med dans. 19.35 Böcker. Med Anders Blomberg. 19.45 Hockey. Sammandrag Kraft-HeKi.
57 minuter