13.11 2023 Fullmäktige

Stadsfullmäktiges sammanträde med bl.a. val av teknisk direktör och beslut om skatter.
1 timme och 35 minuter