25.10 2023

19.00 Aktualiteter 19.05 Konst på ladvägg. Från söndagens invigning. 19.15 Musikgäster. Sång och dragspel. 19.25 Sagt i fullmäktige. Från måndagen. 19.35 Böcker. Med Anders Blomberg. 19.45 Annorlunda psalmsång. Från söndagen.
1 timme och 2 minuter