Fullmäktige 18.9 2023

Stadsfullmäktiges sammanträde med bl.a. de ekonomiska ramarna för 2024.
2 timmar och 5 minuter