30.8 2023

19.00 Aktualiteter. 19.10 Snart kursstart. Om vuxeninstitutets höst. 19.25 Intervju. Inför konstrundan. 19.35 Musik på parkscenen. The Continentals. 19.45 Fotboll. Sammandrag GBK-Kraft.
56 minuter