28.8 Fullmäktige

Höstens första fullmäktigemöte.
1 timme och 15 minuter