26.7 2023

När-TV sommarsändning med inslag från Övermarkdagarna, fiskfest i Nämpnäs och även andra sommarevenemang. Farmrace. Sammandrag av matchen OTP-Kraft.
50 minuter