Fullmäktige 12.6 2023

Fullmäktige om bl.a. principer för vindkraftsbyggen samt val av styrelse och fullmäktiges presidium.
2 timmar och 5 minuter