6.2 Fullmäktige

Årets första sammanträde.
1 timme och 30 minuter