25.1 2023

19.00 Aktualiteter. 19.15 Närpes och Australien. Med Ben Mannfolk. Repris från 2022. 19.45 Intervju. Hans-Erik Lindqvist om stadsstyrelsen.
1 timme och 2 minuter