11.1 2023

19.00 Aktualiteter. 19.10 På revy. Premiär för Pörtomrevyn. 19.20 Välfärdsområdet. 19.35 Med datorer. Intervju med Tage Wickman. 19.55 Hockey. Sammandrag Kraft-APV.
1 timme och 20 minuter