Gudstjänst med biskop Åstrand

Gudstjänst från Pörtom församlingshem med biskop Bo-Göran Åstrand 8.1 2023
1 timme och 10 minuter