4.1 2023

19.00 Aktualiteter. 19.10 Ny bok, om Annie Sigg. Med Johanna Aspelin-Wikman. 19.20 Nyårsintervju. Stadsdirektör Mikaela Björklund. 19.45 Kursstart. Om Närpes vuxeninstitut.
57 minuter