Fullmäktige 12.12

Stadsfullmäktiges budgetmöte
3 timmar och 10 minuter