14.9 2022

19.00 Aktualiteter 19.05 Slättens mat o. mystik. Bilder från veckoslutets evenemang. 19.35 Kalax vindkraft. Från invigningen på fredagen. 19.50 Fotboll. Kraft-JBK, målen.
59 minuter