7.9 2022

19.00 Aktualiteter, bl.a från trädgårds-expo och föreningsdagsdag. 19.30 Nya hvc-bygget. En rundvandring. 19.40 I naturen. Med Hans Hästbacka. 20.00 Gospelmusik på Fridskär.
1 timme och 17 minuter