Fullmäktige 29.8 2022

Stadsfullmäktiges första sammanträde efter sommaren.
1 timme och 20 minuter