17.8 2022

Sändning med bl.a aktualiteter och skolstart vid högstadiet tillsammans med nya rektorn Johan Gulin. Även inslag från Mangsveckan och sist i sändningen fotbollssammandrag från matchen OTP-Kraft.
47 minuter