29.6 2022

19.00 I kväll i Närpes. En aktivitet just nu. 19.05 Aktualiteter, bl.a. inför Tomatkarnevalen. 19.20 Närpes och Australien.En intervju med Ben Mannfolk. 19.45 Sport. Fotbollssammandrag JBK-Kraft samt intervju.
58 minuter