Fullmäktige 13.6 2022

Andra delen av måndagens fullmäktigemöte
54 minuter