8.6 2022

19.00 Aktualiteter. 19.10 På grönbete. Kosläpp i Tjärlax. 19.15 Intervju. 19.25 Storkbesök i Närpes. 19.35 Studentdimission. Från lördagens fest. 20.00 Tomatspel i Mosedal.
1 timme och 20 minuter