4.6 2022

Studentdimissionen i Närpes gymnasium.
1 timme och 18 minuter