25.5 2022

19.00 Aktualiteter. 19.20 I riksdagen. Från grönsaksodlares besök. 19.40 På konsert. Med Mixtakören och Närpes manskör. 19.55 Sport.Stafettkarneval och fotbollssammandrag.
1 timme och 20 minuter