20.4 2022

19.00 Aktualiteter. 19.05 Nya högstadiet. En rundvandring. 19.30 På konsert. Med Thomas Enroths orkester. 19.45 När-TV 40. Ur arkivet. 19.55 Påskkonsert.
1 timme och 8 minuter