Fullmäktige 7.2 2022

Stadsfullmäktiges sammanträde 7.2
1 timme och 5 minuter