19.1 2022

19.00 Aktualiteter, bl.a om coronaläget och nytt om tv-kanaler. 19.15 Ny på Sydin. Chefredaktör Anja Kuusisto. 19.35 Från förr. Ur När-TV:s arkiv. 19.45 Intervju. Dynamo VD Stefan Malm.
57 minuter