12.1 2022

19.00 Aktualiteter. 19.10 Välfärdsområdet. Ett program om välfärdsområdet och coronaläget idag. 19.45 Bilder från förr. Klipp ur När- TV:s arkiv. 19.55 Skidintervju.
1 timme och 18 minuter