Fullmäktige 15.11 2021

Fullmäktigemöte 15.11 2021
1 timme och 30 minuter