Fullmäktige 20.9 2021

Stadsfullmäktiges sammanträde handlar denna gång om bl.a. ekonomiska ramar för år 2022
1 timme och 40 minuter