23.8 2021 Fullmäktige

Stadsfullmäktiges sammanträde med val av ordföranden, presidier och nämnder. Även frågor kring välfärdsområdet kommer upp.
2 timmar och 5 minuter