30.6 2021

19.00 Aktualiteter. 19.15 Servicecentrets boendeenheter. Rundvandring. 19.30 Jämna år. En födelsedagsintervju. 19.45 Om mission i Etiopien. Med Helena Sandberg.
1 timme och 7 minuter