16.6 2021

19.00 Aktualiteter. 19.10 Valkommentarer. 19.30 Intervju. Hans-Erik Lindqvist. 19.45 Galleribesök. Hos Vivan Österberg. 19.55 Fotboll. Sammandrag matchen RFA-Kraft.
1 timme och 8 minuter