14.6 2021

Stadsfullmäktiges sammanträde.
1 timme och 5 minuter