9.6 2021

19.00 Aktualiteter. 19.10 På grönbete. Kosläpp i Tjärlax. 19.15 Inför sommaren. 19.25 Studentdimission. Från lördagens fest. 19.45 Sport. Med fotboll och Tomatspelen.
1 timme och 12 minuter