2.6 2021

19.00 Aktualiteter samt fotbollsbilder. 19.10 Valdebatt. En bandad debatt med kommunalvalskandidater från tre partier. Aktuella lokala frågor diskuteras.
2 timmar och 12 minuter