Fullmäktige 24.5 2021

Stadsfullmäktiges sammanträde med bl.a. bokslutet.
1 timme och 50 minuter