14.4 2021

19.00 Aktualiteter, bl.a om corona- läget. 19.20 Kommunal ekonomi. Om bokslutet 2020. 19.25 Att jobba med stål. Med Eskil Grahn. 19.45 Skidintervju. Lukas Kuuttinen. 19.55 Gymnastikprogram.
1 timme och 12 minuter