14.4 2021 Stadsstyrelseinfo, bokslut

Stadsstyrelsen hade möte på tisdagen och behandlade då också bokslutet för 2020. På onsdagsförmiddagen hölls pressinfo som direktsändes i När-TV.
55 minuter