fullmäktige 15.3 2021

Fullmäktige. Ärende: Diskussion om borgensförbindelse Närpes fjärrvärme
55 minuter