Fullmäktige 15.3 2021

Stadsfullmäktiges sammanträde.
1 timme och 14 minuter