10.2 2021

19.00 Aktualiteter, bl.a om corona- läget. 19.15 Att måla. Samtal om konst.Med Sanna Ek. 19.30 Bilder från förr. 19.40 Om böcker. Med Anders Blomberg. 19.45 Gymnastik för äldre.
1 timme och 5 minuter