Fullmäktige 8.2 2021

Stadsfullmäktiges sammanträde.
1 timme och 10 minuter