6.1 2021

19.00 Aktualiteter 19.10 Nyårsintervju. Med Mikaela Björklund. 19.40 Året i naturen. Sammandrag del 2 kommenteras av Hans Hästbacka.
1 timme och 4 minuter