16.12 2020

19.00 Aktualiteter. 19.05 Fullmäktigeklipp 19.15 Lucia. Från kröningen i kyrkan. 19.30 Senhöst i naturen. Med Hans Hästbacka. 19.50 Om böcker, med Anders Blomberg 20.00 Adventstid. Sånger från kyrkan.
1 timme och 23 minuter