Fullmäktige budget 14.12 2020

Fullmäktiges budgetmöte 14.12 2020
2 timmar och 30 minuter