21.10 2020

19.00 Aktualiteter. 19.10 Legato-hösten. Om verksamheten nu 19.25 Sommaren som gått. Sammandrag av händelser. 19.45 Sport. Kraft-KPV/A i sammandrag samt intervju.
1 timme och 9 minuter