14.10 2020

19.00 Aktualiteter, bl.a om Lions- projekt. 19.10 Coronaföljder lokalt. 19.20 Sporten i Närpes genom åren. Sammandrag 2010-talet. 19.45 Sportintervju.Peter Sundlin.
58 minuter